Gepost door: woestproducties | maart 28, 2011

Casco – Grand Domestic Revolution

CASCO – Office for Art, Design and Theory, Utrecht.
Saturday, 26 March 2011
, 12.00–16.00 hour
Casco - Grand Domestic Revolution

The meeting will start with the question “How do we work together?” (it’s not a rhetorical question), focusing on ways to critically engage with domestic/invisible labour. This month’s Town Meeting will have presentations from:
Matthijs de Bruijne
,
Phil Collins
,
Josien Pieterse,
in discussion with the FNV Domestic Labour campaign.

Chapter I 12.00-1.30
• Introductions, recap of February Town Meeting, and goal-setting
• Question 1: What are the potential artistic autonomies found in working “with” movements? How may these be applied?
• Presentation by Matthijs de Bruijne and Take a Detour on their collaboration for the project (trash museum) for Dag van de Schoonmakers (20 min)

Chapter II 1.30-3.00
• Question 2: What artistic forms of representation of social movements are practiced, and can be imagined by artists and designers — can this point to new forms of contributions to political campaign?
• Excerpt screening from marxism today (prologue) by Phil Collins (20 min)
• Excerpt screening from footage of oral history project ‘CPN-vrouwen’ at Aletta, 
instituut voor vrouwengeschiendenis by Josien Pieterse (20 min)

Chapter III 3.00-4.00
• Question 3: What does the focus on domestic labour rights exclude and include and how do artist rights differ and connect specifically to labour rights?
• Question 4: How will we work together?

More on GDR TOWN MEETING
On the last Saturday of each month, ‘User’s Manual: The Grand Domestic Revolution’ (GDR), a long-term project by Casco, invites you to our regular TOWN MEETING, a series of discussions, performances, screenings, meals and actions around issues and questions emerging from the GDR research and practice. The meetings serve as public collective moments where the feedback to the
GDR working process is made particularly in response to immediate social news and issues. Every TOWN MEETING will be joined by our contributors, special guests, neighbours and/or other agents
in affinity and put forth by AGENDA, bullet points of some key activities and questions to pursue.

The series began in January and runs towards the opening of the GDR final exhibition, slated for Fall 2011. We look forward to the contribution of your thought and knowledge.
’User’s Manual: The Grand Domestic Revolution’ (GDR) is Casco’s long term ‘living research’ project developed in partnership with ‘Utrecht Manifest: Biennial for Social Design’. The project explores the potential of the domestic sphere as a locus for creating ‘the commons’, a selforganised form of sharing both material and immaterial resources, by means of artistic, organisational and spatial design operations.

http://www.cascoprojects.org/

Advertentie
Gepost door: woestproducties | november 19, 2010

Aletta Jubileumcongres Oral history

In december 2010 bestaat Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, 75 jaar. De dag na de uitreiking van de Aletta van Nu Prijs, houdt Aletta een jubileumcongres. De bijeenkomst staat in het teken van Oral history, de methode die Aletta gebruikt om de geschiedenis te verzamelen ‘zoals het echt was’. Iedereen is uitgenodigd om op 3 december deze jubileummiddag bij te wonen.

Geschiedenis van verzamelen
Aletta heeft inmiddels een imposante verzameling boeken, tijdschriften en archieven opgebouwd. Het IAV begon al bij haar oprichting met het verzamelen van egodocumenten als bronnen voor de geschiedenis van de vrouwenbeweging. Begin jaren tachtig volgde de dagboekencollectie en in 2006 het verzamelen van levensverhaalfragmenten in het project Haar Geschiedenis. Vanaf 2006 heeft het IIAV een afdeling opgebouwd die oral history bronnen creëert, verzamelt, toegankelijk maakt en duurzaam opslaat.

Oral history
Op het jubileumcongres presenteren experts op het gebied van oral history (en andere methodes om een eigen bronnencollectie op te bouwen) hun ervaringen. De sprekers werkten mee aan Oral history projecten die Aletta tot nu toe ontwikkeld heeft, zoals over de Tweede Wereldoorlog en de Tweede Feministische Golf. Een project over het Labyrint (obstakels voor vrouwen om aan de top te komen) is in voorbereiding. In het project Verteld Verleden wordt samen met andere erfgoedinstellingen een portal gebouwd om landelijke oral history collecties beter toegankelijk en doorzoekbaar te maken.

http://www.aletta.nu/jubileumcongres

Gepost door: woestproducties | september 25, 2010

Beeldessay in ‘Tijdschrift voor Genderstudies’

In het ‘Tijdschrift voor Genderstudies’, nr 3, jaargang 13, 2010 staat een kort beeldessay met videostills van enkele vrouwen die werden geinterviewd als onderdeel van het project ‘Erfgoed van de Oorlog’.

http://www.tijdschriftgenderstudies.eu/

Coby Bruinenberg'

Wil van der Worm'

Gepost door: woestproducties | juni 17, 2010

Casco ‘Come Alive!’

Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht organiseert een reeks bijeenkomsten in het kader van haar twintigste verjaardag. De serie ‘Come Alive! No Movement Without Archives’ zoomt in op sociale en artistieke initiatieven en bewegingen uit het recente verleden, welke worden gekoppeld aan Casco’s eigen geschiedenis.

Op 23 juni, 15:00 zal Josien Pieterse in het kader van Come Alive! een presentatie geven over het ‘oral history’ project over de vrouwen van de CPN, dat zij uitvoerde in opdracht van Aletta – Instituut voor vrouwengeschiedenis.

Onderwerpen die in de reeks Come Alive! aan bod komen zijn de institutionele verantwoordelijkheid bij het gebruik van archiefmateriaal; vragen betreffende de autoriteit van de geschiedschrijver en het momentum van historiserende praktijken en methoden; frictie tussen het individu, het collectief en de sociale beweging; en de gespannen verhouding tussen kunst en politiek activisme.

http://www.cascoprojects.org/

Come Alive!

Gepost door: woestproducties | maart 31, 2010

workshop bij Cultureel Erfgoed Noord Holland

Josien Pieterse, die voor Aletta het onderzoek naar CPN vrouwen uitvoerde werd door Cultureel Erfgoed Noord Holland uitgenodigd om op 17 april aanstaande een workshop te leiden. De conferentie Mondelinge Geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog zal gaan over onderzoeksmethoden van de mondelinge overlevering. Hierbij zal zij twee workshops houden over hoe je een selectie maakt van informanten.


Gepost door: woestproducties | maart 31, 2010

alle 12 video-interviews zijn afgerond

17 maart jl werd het laatste oral history interview van het project CPN-vrouwen afgerond. Morgen is de definitieve einddatum voor het project en moet alles naar het Ministerie van VWS worden gezonden. We zijn nu bezig met de laatste loodjes.

Gepost door: woestproducties | maart 14, 2010

Come Alive! No Movement Without Archives

13 maart 2010 werd door Casco (Office for Art Design en Theory) de conferentie ‘Come Alive! No Movement Without Archives’ georganiseerd in Utrecht. In diverse bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan hedendaagse artistieke en sociale praktijken die alternatieve omgangsvormen en maatschappelijke verandering nastreven. Archiefmateriaal van diverse sociale bewegingen is hierbij bron van inspiratie. Het doel van de reeks is om archiefmateriaal op te diepen van verscheidene (kunstenaars)initiatieven, om op basis hiervan te filosoferen over mogelijke werkwijzen van toekomstige groepen en initiatieven. Aan bod komt kritisch onderzoek dat voortkomt uit archivarische schatgraverij door kunstenaars en curatoren. Er zal gekeken worden naar overeenkomsten en verschillen in doelen tussen historische bewegingen en hedendaagse initiatieven. http://www.cascoprojects.org

Een van de lezingen werd gehouden door Marysia Lewandowska, die het project Women’s Audio Archive initieerde. Interviews die zij begin jaren tachtig na haar vertrek uit Polen in Londen opnam (o.a met feministen als Nancy Spero) wilde zij publiek toegankelijk maken. Zowel de website zelf als het proces van publiek maken van archieven heeft zij op de website http://www.marysialewandowska.com/waa/ inzichtelijk gemaakt. Daarbij problematiseert zij een paradox die met archieven samenhangt: hoe een archief een open praktijk kan tegenwerken vanwege de bureaucratie die samenhangt met privacy en intellectueel eigendom.

Een ander project van haar is het Enthusiasts Archive, gebaseerd op de resultaten van een onderzoek naar het filmmateriaal dat amateur filmverenigingen in het toenmalige socialistische Polen voortbrachten. Op de website staan de gevonden, gerestaureerde historische opnames en films. http://enthusiastsarchive.net/en/index_en.html

Gepost door: grietjekeller | augustus 27, 2009

Het IIAV heet nu Aletta

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) heeft een nieuwe naam. Vanaf 11 augustus jongstleden heten wij: ‘Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis’. Noteert u www.aletta.nu in uw bookmarks om ook onze geheel vernieuwde website gemakkelijk te vinden.Logogroenopwitmettekst

Ir. S.J. Rutgers legde in 1921 aan W.I. Lenin het plan voor om met behulp van buitenlandse ingenieurs en vakarbeiders de opbouw van de industrie in Siberië te bevorderen:  steenkoolwinning, het oprichten van hoogovens en een chemische industrie in het Koeznetsbekken. In de plaats Kemerovo werd een kolonie opgericht met 28 nationalisteiten. Waaronder veel Amerikanen van Letse, Finse, Hongaarse of Poolse komaf. Ingenieurs Anton Struik en Dirk Schermerhorn en zijn vrouw Fransje, uit de kring van het Delftsch Studenten Gezelschap voor Sociale Studie, vertrokken respectievelijk in  1922 en 1924 naar Kemerovo. Andere Nederlanders waren: Ir. A. Baars en echtgenoot, K. Niekerk (Nederlands-Amerikaanse timmerman), H. Visch (metallurg) en zijn vrouw Nel, ir. M. de Bussy, ir. E. Dikker (scheikundig ingenieur) en echtgenoot (directie secretaresse op het hoofdkantoor), C. Nieburg (bouwkundig tekenaar), W. Reuderink (electricien) en echtgenoot, ir. G. Schoorl (civiel ingenieur) en echtgenoot (bouwkundig tekenaar), J.M. van der Es (werktuigbouwkundige) en zijn vrouw (apothekersasistente), ir. H.P. Haverkamp Begemann (werktuigbouwkundig ingenieur) en echtgenoot (werkzaam aan de technische archieven en bibliotheek), ir. J.B. van Loghem (bouwkundig ingenieur en architect) en echtgenoot, ir. J. Rugers (civiel ingenieur) en echtgenoot, ir. W. Rutgers (civiel ingenieur). De brieven die de Sovjet-gangers aan hun familie schreven, worden bewaard bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis  (IISG). Hans Olink schreef er in 1993 het boek De vermoorde droom over. Er is ook een televisieprogramma gemaakt over dit onderwerp.

Onder deze groep bevond zich Tini (Chrisina Frederika Petronella) Schoorl-Straub (1898-1986). Zij trouwde in Kemerovo met Gerardus Schoorl. Zij schreef op basis van haar ervaringen in de Sovjet Unie de roman: Een beetje vrijheid. Herinneringen van een Nederlandse vrouw in Siberië (Laren 1965). In de 14 pagina’s ‘Documentatie’ voor in het boek schrijft zij:

“In de kolonie werkte men in ’23 in een min of meer communistisch opgezette gemeenschap. Iedereen werkte, ook de vrouwen, indien niet in een bepaald beroep, dan voor een aantal diensturen in de algemene ‘kitchen’. Daartegenover kreeg men onderdak in het ‘community house’ of een gedeelte van een gezinswoning, een maandelijks rantsoen en wat geld voor de zaken, die vers in de coöperatie of op de markt gekocht moesten worden. Ook kon men, in plaats van het rantsoen op te vragen, in één van de algemene keukens eten. De regeling, waarbij ongetrouwden en werkkrachten met hogere lonen dus de kosten meedroegen voor getrouwden en hun kinderen en arbeiders met lagere lonen, werd gelijk met het instellen van de 17 loonklassen in de zomer van ’23 opgeheven.”

Dit boek van Tini Schoorl-Straub is aanwezig in de IIAV bibliotheek.

Gepost door: grietjekeller | juli 8, 2009

Publiciteit over Levensverhalen van CPN-vrouwen.

In onze zoektocht naar vrouwen die lid waren van de CPN hebben we oproepen en persberichten gestuurd naar kranten en tijdschriften. Op de volgende plekken is er over dit project geschreven:

– Tijdschrift voor Genderstudies, nr 3, jaargang 13, 2010

– Archieven Forum, “CPN-vrouwen gezocht!

Dagblad van het Noorden, 6 juni 2009. (ook in de papieren krant)

Opzij, 29 mei 2009

– Amsterdam Nieuws, Levensverhaal gewone CPN-vrouwen in trek, 6 juni 2009

– Groen Links Magazine (papier)

e-data&research, nr. 1, juni 2009, pag. 1 DANS KNAW.

– De Krommenieër, CPN-vrouwen gezocht, 10 juni en 13 juni

– De Echo. Zaanstreek. De Zaankanter CPN-vrouwen gezocht, 17 juni 2009.

– Historisch Nieuwsblad, CPN-vrouwen aan het woord, Evelien Vleeshouwers, 11 maart 2009.

Older Posts »

Categorieën